Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk Forma Publishing Group - Vi kan folk
Vi kan folk.

Lämna material

För att uppnå bästa resultat bör annonserna följa våra tekniska materialspecifikationer som du hittar via länkarna till vänster. Allt material hanteras i Forma Publishing Group mediedatabas.

Reklamationer

Annonsör, mediabyrå eller reklambyrå som levererar annonsmaterial har även ansvar att godkänna kontrollerad fil på Forma Publishing Group inlämningssida.  Ifall pdf i webbläsare ej överensstämmer med inlämnad fil, åtgärda och lämna in ny fil, eller kontakta annonskontoret.

Om föreskriva regler och teknisk information ej följts avsäger sig Forma Publishing Group ansvar för reklamationer.